Disclaimer

Alle (video)beelden en informatie verstrekt door Wheyprotein dienen slechts voor algemene informatieve en recreatieve doeleinden. Alle informatie wordt door Wheyprotein met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wheyprotein behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Wheyprotein, die geen eigendom zijn van Wheyprotein, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links op de website geactiveerd worden, verlaat men de website. De informatie die Wheyprotein verstrekt zijn nimmer bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekten.